Συνέντευξη Δήμαρχου Μπαρουμπού

Hyppolite Nzita Mpongi Δήμαρχος Δήμος Μπαρουμπού  της Κινσάσα Αποτύπωση της συνέντευξης του Δήμαρχου του Δήμου Μπαρουμπού της Κινσάσα, (πρωτεύουσα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό) στα πλαίσια της επίσκεψης ομάδας Δημάρχων της Κινσάσα στην Ελλάδα για έναρξη συζητήσεων αδελφοποίησης με δήμους της Ελλάδας. Επιχειρηματικές δραστηριότητες με στόχο την ανάπτυξη Ερ.: Κύριε Δήμαρχε, [...]