Πρεσβεία της Ελλάδος στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό

Αντιπροσωπείες Κρατών Κεντρικής Αφρικής στην Ελλάδα

Προξενείο Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό στην Ελλάδα

Προξενείο της Ουγκάντα στην Ελλάδα