Το CONGREC ιδρύθηκε με στόχο την εδραίωση δεσμών συνεργασίας σε διάφορους τομείς, εταιρικών σχέσεων των επιχειρηματιών, με σκοπό τη διασφάλιση των εμπορικών συναλλαγών και τη μετάδοση της τεχνολογίας μεταξύ των χωρών. Μέσα στα πλαίσια αυτά έχει σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων του και σε άλλες χώρες της Αφρικανικής Ηπείρου, όπως η Ουγκάντα που έχει ήδη ξεκινήσει, καθώς ετοιμάζεται η Γκάνα, το Μπουρούντι, η Σενεγάλη, το Νότιο Σουδάν κ.α..

Το έργο του περιλαμβάνει πιο συγκεκριμένα:

 • Την προώθηση κάθε σχετικής πληροφορίας που δύναται να συμβάλλει στην ανάπτυξη των σχέσεων καθώς και να χρησιμοποιήσει κάθε τρόπο υπέρ της προώθησης της παραγωγής, των υπηρεσιών και των τεχνικών των δύο χωρών μέσω της καταγραφής των επιχειρήσεων, οργάνωσης συνεδρίων, διαφημιστικών εκστρατειών, τη συμμετοχή σε αγορές και εκθέσεις προϊόντων των δύο χωρών.

 • Να βοηθήσει στην εφαρμογή του σε σχέση με τους παραγωγούς, τους διανομείς και τους αγοραστές καθώς και στην έρευνα των δυνατοτήτων της αγοράς να τους παρέχει κάθε χρήσιμο έγγραφο για τους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας, των χρηματοδοτήσεων και της διοίκησης.

 • Να διευκολύνει τα μέλη του τα οποία ενδέχεται να χρειαστούν τη βοήθεια του όσον αφορά τη διαχείριση των υποθέσεών τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καθώς και τα όργανα αντιπροσώπευσης των Ελληνικών και Κονγκολέζικων επιχειρήσεων.

 • Να πορεύεται θετικά ως προς το πρόγραμμα ανάπτυξης της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Ελλάδας.

 • Να ενθαρρύνει τη μαζική και ενεργή συμμετοχή των Επιχειρηματιών των δύο χωρών στην Αφρικανική καθημερινότητα και επιχειρηματικότητα, προτείνοντας αποδοτικές εμπορικές δραστηριότητες του CONGREC σε όλες τις επαρχίες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό & των άλλων χωρών.

 • Να ενσωματώσει τα νέα μέλη.

 • Να κινητοποιήσει, να διαδώσει και να επικοινωνήσει τις ενέργειες για την ανάπτυξη κάθε τομέα της ζωής των δύο χωρών.

 • Να ευνοήσει τη δημιουργία και την παγίωση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων καθώς και της βιοτεχνίας.

 • Να μεταδώσει το νόημα των εργασιών και των θυσιών για το εθνικό καλό και των δύο λαών.

 • Να συλλέξει εφ’ όσον υπάρξει τέτοια και να διοχετεύσει ελληνική ανθρωπιστική βοήθεια στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό αλλά & στα άλλα κράτη.

 • Να αξιοποιήσει τον τουρισμό μεταξύ των δύο χωρών.

 • Να καταπολεμήσει τον περιορισμό των οικονομικών πόρων καθώς και άλλων υποδομών.

Για την ευόδωση όλων των ανωτέρω, στοχεύει στην υλοποίηση των κάτωθι ενεργειών:

 • Στις Αδελφοποιήσεις Δήμων και επιμελητηρίων.

 • Στη διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες της Κεντρικής Αφρικής, αυτοδύναμα ή και σε συνεργασία με τρίτους κρατικούς, ημι-κρατικούς ή και ιδιωτικούς φορείς.

 • Στη διοργάνωση εμπορικών αποστολών εντός και εκτός της Ελλάδος και χωρών της Κεντρικής Αφρικής.

 • Στη δημιουργία βάσης δεδομένων με καταχωρήσεις ανά τομείς Υπηρεσιών, Οργανισμών και επιχειρήσεων των δύο χωρών για την εξυπηρέτηση των μελών.

 • Στην οργάνωση εκδηλώσεων, ομιλιών, συνεδρίων ή δημιουργία ηλεκτρονικών εκδόσεων.

 • Στην έκδοση κάθε είδους εντύπων, περιοδικών ή μη, για την ενημέρωση των μελών αλλά και κάθε τρίτου ενδιαφερομένου για τις οικονομικές και επενδυτικές συνθήκες των δύο χωρών.