Το Κονγκό-Ελληνικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την Πρόξενο της Ουγκάντα Κα. Βίλυ Αλεξανδράκη, διοργανώνουν στα πλαίσια επέκτασης του επιμελητηρίου μας την 3η έκθεση στην πόλη της Καμπάλα στην Ουγκάντα. Όσα μέλη του επιμελητηρίου επιθυμούν να λάβουν χώρα, παρακαλώ να επικοινωνήσουν με το επιμελητήριο μας στα γραφεία ενημέρωσης κοινού στην Αθήνα, για να ακολουθήσουν την απαραίτητη διαδικασία δήλωσης συμμετοχής τους.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν συμμετοχή και δεν είναι μέλη παρακαλώ να επικοινωνήσουν με τα γραφεία ενημέρωσης κοινού στην Αθήνα, ώστε να ενημερωθούν πλήρως για τις δραστηριότητες του επιμελητηρίου και να γίνουν μέλη του.