Διαδικασία Εγγραφής

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία του Σωματείου Congrec στην Αθήνα, ώστε να σας προμηθεύσουν την φόρμα αίτησης εγγραφής, την οποία πρέπει να την συμπληρώσετε (με υπογραφή & σφραγίδα) και να την αποστείλετε στο Σωματείο.