Το Κονγκο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει την έγκριση της λειτουργίας του Κονγκο-Ελληνικού Σωματείου, με διακριτικό τίτλο “CONGREC”, από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους.