Αναγνώριση Επιμελητηρίου

//Αναγνώριση Επιμελητηρίου

Αναγνώριση Επιμελητηρίου

Το Κονγκο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει την έγκριση της λειτουργίας του Κονγκο-Ελληνικού Σωματείου, με διακριτικό τίτλο “CONGREC”, από τις Αρμόδιες Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους.

2018-02-28T12:28:47+00:00